Pradėti lankyti užsiėmimus galite nors ir dabar!

Tai vaikų ugdymo centras, kuriame teikiama kompleksinė pagalba vaikams.

Mokyklėlėje yra teikiamos logopedo paslaugos.

Spec. pedagogo individualios pamokos.

Šeštadieninė mokyklėlė vaikams besiruošiantiems pirmai klasei ir ne tik.

Yra vaikų psichologas.

Taip pat vyksta individualios ir grupinės pamokėlės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams.

Mokinių atostogų metu vyksta stovyklos 7 – 12 metų amžiaus mokiniams.