Esu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rūta. 2011 metais įgijau Vytauto Didžiojo universitete lietuvių filologijos bakalaurą. Tuo pat metu, minėtame universitete, pabaigiau ir pedagogikos studijas. Vėliau pradėjau dirbti įvairiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2016 metais Lietuvos edukologijos universitete baigiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas. Šiuo metu studijuoju spec. pedagogiką ir logopediją Šiaulių universitete. Nuolatos tobulinu žinias įvairiuose seminaruose, dalyvauju projektuose.

Rūta Mačytė

Esu logopedė Indrė. 2004 metais Lietuvos edukologijos universitete baigiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas. 2010 metais Šiaulių universitete įgijau  spec. pedagogo ir logopedo bakalaurą. Šiuo metu dirbu ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir „Džiunglių salos mokyklėlėje”. Nuolatos tobulinu žinias įvairiuose seminaruose, dalyvauju projektuose.

Indė Tamulionienė

Esu psichologė Oksana. 2009m. baigiau VDU psichologijos bakalauro studijas, 2012m. LSU sporto psichologijos magistas ir 2019m. VDU sveikatos psichologijos magistras. Domėjimosi sritis vaikų ir paauglių psichologiniai ypatumas, santykiai vaikų ir tėvų šeimoje. Darbo metu taikomas eklektinis (mišrus) darbo metodas remiantis moksliškai pagrįstais psichologinias metodais (geštalto, kognityvinė psichoterapijos, dailės, molio, smėlio, žaidimų terapijos). Vedamos individualios ir grupinės konsultacijos, psichoedukaciniai užsiėmimai vaikams, tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės tėvams. Atliekamas vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, vaiko emocijų ir elgesio sunkumų įvertinimas, vaiko brandos mokyklai įvertinimas. Pažintinių, emocinių, mąstymo funkcijų įvertinimas paaugliams ir suaugusiems.

Oksana Čekavičienė

Esu muzikos pedagogė Inga. Patirties įgijusi pedagogė, turinti aukštąjį išsilavinimą ir reikalingas atestacijas darbui su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje esu įgijusi muzikos bakalaurą ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Taip pat esu chorinio dainavimo ir vokalinio ansamblio artistė Juozo Gruodžio konservatorijoje. Kurį laiką dirbau gimnazijoje  – muzikos pedagoge. Šiuo metu dirbu ikimokyklinėje įstaigoje.  Esu komunikabili, kompromisiška ir tolerantiška asmenybė, turinti didelę motyvaciją ir pašaukimą savo profesijai.

Nuoširdžiai, Inga Lukašenkinienė