Tai specifinė pamoka, skirta vaikas turintiems logopedinių problemų. Užsiėmimai susideda iš dviejų dalių: pirma pamokos dalis yra skirta skaitymo, rašymo, tarimo ir skaičiavimo įgūdžiams lavinti. Antra pamokos dalis yra skirta dainavimui.


Dainuojant ir kalbant veikia tie patys kalbos padargai. Nuo jų valdymo priklauso vaiko kalbinė raiška Dainuojant balsas lavėja geriausiai –  dainavimas gydo mikčiojimą. Įvairūs vokaliniai pratimai labai sėkmingai šalina kalbos defektus, tobulina dikciją ir artikuliaciją, o stovėsena dainavimo metu padeda lavinti taisyklingos laikysenos -kvėpavimo įgūdžius. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų motorika, klausa, balsa ir kalba gali būti sėkmingai ugdoma siejant logopedinę ir muzikinę veiklas.

Muzikinės logopedinės pamokėlės vyksta du kartus per savaitę. Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Mėnesio užsiėmimų kaina – 65 eurai. Su vaikais vienu metu dirba du pedagogai. Vaikų amžius nuo 4 iki 7 metų.

Registruotis galima telefonu: 860099594 ir el. paštu: macyte.ruta@gmail.com