Esu logopedė Indrė. 2004 metais Lietuvos edukologijos universitete baigiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas. 2010 metais Šiaulių universitete įgijau  spec. pedagogo ir logopedo bakalaurą. Šiuo metu dirbu ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir „Džiunglių saloje. Nuolatos tobulinu žinias įvairiuose seminaruose, dalyvauju projektuose.

Logopedas teikia šias paslaugas:

– individualus vaiko kalbos įvertinimas: žodynas, gramatinė kalbos sandara ir rišlioji kalba, garsų tarimas ir foneminis suvokimas, artikuliacinis aparatas.
Parengiamos ir taikomos tinkamos kalbos korekcijos pratybos komunikacijos ir kalbos problemoms įveikti.

Individualūs logopediniai užsiėmimai:

– neišsivysčiusios kalbos lavinimas,
– garsų tarimo mokymas,
– rašymo ir skaitymo sutrikimų šalinimas.

Logopedas – tai specialistas, kuris įvertina ir specialiomis priemonėmis šalina ar sušvelnina vaikų bei suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo, komunikacijos sutrikimus ir padeda įveikti mokymosi sunkumus įvairiais amžiaus tarpsniais.
Šiuolaikinis logopedas, koreguodamas įvairius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, moko vaikus komunikuoti verbalinėmis priemonėmis ir skatina išsakyti savo nuomonę, užmegzti kontaktą ir bendrauti kalbos pagalba. Mokydamasis kalbos, vaikas įgyja ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankį. Vaikai, kurių kalba gerai išlavėjusi, lengviau bendrauja, reiškia savo mintis ir tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę. Kalba – tai mūsų kontaktas su išoriniu pasauliu.
Visi tėvai nori, kad jų vaikai kalbėtų taisyklingai ir sklandžiai, tačiau pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių įvairių kalbėjimo bei kalbos sutrikimų. Į pagalbą vaikui ir šeimai ateis logopedas.
Logopediniame kabinete  logopedo paslaugos teikiamos ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams. Pirmo apsilankymo metu atliekamas logopedinis tyrimas, numatomos darbo kryptys, sudaroma individuali kalbos ugdymo programa. Po to vedamos individualios logopedinės pratybos, kurių metu naudojamos šiuolaikinės specialios logopedinės priemonės, mokomieji žaidimai, kompiuterinės mokomosios programėlės skirtos efektyviam ir greitam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui.

Kada reikalinga logopedo konsultacija vaikui?

manote, kad Jūsų vaiko kalbos raida atsilieka nuo bendraamžių kalbos raidos
vaikas nenoriai kartoja žodžius ar sakinius, kuriuos girdi
1,2-1,5 metų vaikas netaria nė vieno žodžio
2 metų vaikas netaria trumpų frazių
1-1,5 metų vaikas nereaguoja į žodinius prašymus
1-2 metų vaikas visiškai ar iš dalies nesupranta į jį nukreiptos kalbos
vaikas kalba „sava“, aplinkiniams nesuprantama kalba
4-5 metų vaikas netaisyklingai taria garsus
vaiko siauras žodynas ir jam sunku rišliai kalbėti, pasakoti
vaikas nuolat kalba labai greitai, savo mintis reiškia paskubomis
vaikas kalbėdamas kartoja skiemenis, garsus, t.y. sutrikęs vaiko kalbėjimo sklandumas
vaikas turi kalbos sutrikimą ir auga dvikalbėje ar daugiakalbėje aplinkoje.

3-5 metų vaikams rekomenduojamas profilaktinis kalbos patikrinimas ir logopedo konsultacija. Šiame amžiaus tarpsnyje daug vaikų garsus taria netaisyklingai. Ar tai normalu (fiziologinis šveplavimas), ar sutrikimas, nustatys logopedas.

Kada reikalinga logopedo konsultacija moksleiviui?

Vaikas jau ruošiasi eiti į mokyklą, bet:
vis dar netaisyklingai taria garsus arba juos painioja kalbėdamas
Jūs manote, kad jo kalba ir kalbėjimas nėra pakankamos plėtros
Jūs manote, kad jis dar nepasirengęs, nes sunkiai sukaupia dėmesį, nesidomi raidėmis, skaičiais
vaikas jau moksleivis, bet sunkiai sekasi rašyti ir/ar skaityti.

Registracija telefonu: 868719569 – Indrė.