Tai pamokėlės vaikučiams, kurių metu vaikai išmoks pažinti raides, jas parašyti, kai kas net ir išmoks skaityti. pažins skaičius, mokės atimti ir sudėti. Išmoks naudotis pratybomis, taisyklingai laikyti rašymo priemonę, kirpti. Pasiekimai priklauso nuo vaiko amžiaus ir sugebėjimų. Trimečio metiniai pasiekimai turėtų būti skaičių ir raidžių pažinimas. Keturių – penkių metų vaikučiai jau turėtų išmokti ne tik pažinti skaičius, bet ir gebėti skaityti skiemenimis, atlikti matematinius veiksmus.

Dažnai galima išgirsti prieštaringas nuomones dėl ankstyvo vaikų mokymo pažinti raides ir skaičius, tačiau patyrinėjus pasaulinę praktiką, šalyse, kuriose vaikai pradedami mokyti anksti, patiria mažiau sunkumų mokykloje ir jų mokymosi rezultatai yra aukštesni. Taip pat ikimokykliniame amžiuje galima išspręsti daugumą vaikų mokymosi problemų ir iš karto sėkmingai startuoti tiek priešmokyklinėje, o vėliau ir pirmoje klasėje. Kitas labai svarbus aspektas – vaikų motyvacija mokytis. Mokslininkų nustatyta, kad pats tinkamiausias amžius pradėti vaikui mokytis skaityti yra keturi metai. Iš ties, vaikai labai noriai eina į mūsų mokyklėlę, dirba su dideliu entuziazmu ir motyvacija.

Kodėl šias pamokėles deriname kartu su muzikos pamokomis?

Muzika – puiki priemonė, padedanti žengti pirmuosius žingsnius tobulėjimo link. Muzika duoda tai, ko negali duoti niekas kitas.  Nustatyta, jog muzikos emocinis poveikis yra tris kart didesnis už literatūros ir penkis kart už vaizduojamosios dailės poveikį. Muzika stimuliuoja visas žmogaus biologines funkcijas ir labiau negu kita veikla ugdo jausmus, formuoja estetinį skonį.  

Mokslininkų nustatyta, kad menas daro įtaką įvairiais lygmenimis : fiziologiniu (pastebimi širdies, kvėpavimo, ir kiti pokyčiai, psichologiniu (dėmesio, emocijų, suvokimo, mąstymo) socialiniu ir dvasiniu požiūriu. Visame pasaulyje muzika plačiai naudojama kaip relaksacinė, profilaktinė ir gydomoji priemonė.

sdr

Mokslininkai įrodė, kad muzikos klausymasis bei muzikavimas skatina abiejų smegenų pusrutulių veiklą. Nustatyta, kad labai svarbu vaiko muzikinius gebėjimus pradėti lavinti dar ankstyvoje vaikystėje iki septynerių metų.  Garsas ir ritmas ypač svarbus vaikų raidai – gebėjimui kalbėti, vaikščioti, orientuotis erdvėje, koordinuoti judesius, muzika stimuliuoja,  psichinę ir fizinę raidą.

Pastebėta, kad kūdikystėje muzikavę vaikai bręsdami būna ne tokie agresyvūs ir kritiški tėvams, puoselėja jiems šiltesnius jausmus nei kiti bendraamžiai.

Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina, kad muzika lavina vaikelių girdimąją atmintį, intuiciją, logiką, komunikabilumą, išlaisvina mažylių kūrybiškumą Yra nustatyta, kad muzika lavintų vaikų intelektas yra aukštesnis.

Muzikinio sveikatinimo proceso tikslas – tai ne gražus dainavimas ar puikus grojimas, bet pats kūrybinis, relaksacinis, lavinamasis, stimuliuojantysis, nuotaiką keliantis darbo procesas, padedantis „įsijungti“ žmogaus organizmo sveikatinamiesiems procesams. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai dėl fizinės raidos ypatumų dažnai sunkiai koordinuoja judesius. Tai pastebima šokant. Tačiau specialūs ritmikos pratimai, rateliai padeda jiems greičiau įveikti šią kliūtį.

Dainuojant ir kalbant veikia tie patys kalbos padargai. Nuo jų valdymo priklauso vaiko kalbinė raiška. Kaip žinia, dainuojant balsas lavėja geriausiai. Dainavimas gydo mikčiojimą. Dainuodamas vaikas geriau pajunta kalbos intonaciją, tempą. Dainuojant įvairaus turinio dainas turtinamas vaiko žodynas ir jo kalba tampa išraiškingesnė. Įvairaus pobūdžio dainų atlikimas daro teigiamą įtaką fiziniam vaiko vystymuisi. Dainuojant lavėja vaiko kvėpavimo aparatas, kuris geriau aprūpina organizmą deguonimi ir pagerina širdies darbą. Įvairūs vokaliniai pratimai labai sėkmingai šalina kalbos defektus, tobulina dikciją ir artikuliaciją, o stovėsena dainavimo metu padeda lavinti taisyklingos laikysenos įgūdžius. Be to, dainavimas formuoja malonų balso tembrą, stiprina balso klostes. Sveikas ir gražus balsas svarbus ir sėkmingam bendravimui.

Muzika tai pats dvasingiausias menas. Tai tarsi visatos modelis, manipuliuojantis visais tais kūrybos dėsningumais, kurie yra kituose moksluose, menuose, mus supančiame gyvenime, mūsų kalboje, elgesyje, tarpusavio santykiuose, jausmuose. Muzika yra pasaulio žmonių kalba, nereikalaujanti vertėjo.   Manoma, kad muzikos srityje įgyti kūrybos pradai vėliau gali sėkmingai reikštis bet kurioje kitoje būsimoje vaiko veikloje.

Pamokėlių laikas: pirmadieniais – trečiadienias nuo 17 iki 18 valandos.

Registruotis į pamokėles galima telefonu: 860099594, arba el. paštu: macyte.ruta@gmail.com