Vaikų psichologė Oksana Čekavičienė

2009m.VDU psichologijos bakalauras

2012m.LSU sporto psichologijos magistras

2019m. VDU sveikatos psichologijos magistras

Domėjimosi sritis vaikų ir paauglių psichologiniai ypatumas, santykiai vaikų ir tėvų šeimoje. Darbo metu taikomas eklektinis (mišrus) darbo metodas remiantis moksliškai pagrįstais psichologiniais metodais (geštalto, kognityvinė psichoterapijos, dailės, molio, smėlio, žaidimų terapijos). Vedamos individualios ir grupinės konsultacijos, psichoedukaciniai užsiėmimai vaikams, tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės tėvams. Atliekamas vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, vaiko emocijų ir elgesio sunkumų įvertinimas, vaiko brandos mokyklai įvertinimas. Pažintinių, emocinių, mąstymo funkcijų įvertinimas paaugliams ir suaugusiems.

Konsultacijos ir užsiėmimai vedami šiais klausimais:

  • tėvams ir vaikams išgyvenantiems skyrybas;
  • pagalba auklėjant vaikus iki 1 metų ir nuo 1 iki 16 metų amžiaus;
  • paauglystės kriziniai išgyvenimai;
  • vaiko adaptacijos sunkumai vaikų darželyje, pradžios mokykloje;
  • pagalba šeimai esant vaiko raidos sulėtėjimui, sutrikimui;
  • pagalba tėvams ir vaikams išgyvenant pokyčius susijusius su emigracija ar esant emigracijoje;
  • dėl vaikų ir paauglių neryžtingumo, pablogėjusios nuotaikos, nerimo,
  • patiriant mokymosi sunkumus.
  • jaunesnio amžiaus vaikų, paauglių baimių, pykčio ir agresyvaus elgesio valdymo sunkumai;
  • nesėkmės mokykloje, sporte;